ستاد کرونا
ورود کرونا انگلیسی به ایران وعلائم آن 16 دی 1399
ورود کرونا انگلیسی به ایران

ورود کرونا انگلیسی به ایران وعلائم آن

اولین مورد کرونایی انگلیسی را در یک هموطن که از انگلیس آمده بود پیدا کردیم. او در مراکز خصوصی بستری بود و تست کرونای جهش یافته انگلیسی اش مثبت شد.

مینو محرز: مخالفان واکسن “تفکر مالیخولیایی” دارند/آزمایش فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا آغاز شد  19 آذر 1399

مینو محرز: مخالفان واکسن “تفکر مالیخولیایی” دارند/آزمایش فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا آغاز شد 

محرز خاطرنشان کرد: برخی گروه‌‌ها در کشور نیز ضدواکسن هستند که افکار مالیخولیایی دارند که می‌‌گفتند با تزریق واکسن به دنبال وارد کردن عناصری به بدن هستند و نباید واکسن به بچه‌‌ها هم تزریق شود که این مطالب، غیرعلمی و نادرست است و اینها مردم را به بیراهه می‌‌کشند

تصمیمات غیر کارشناسی ستاد پت و مت مقابله با کرونا استان لرستان 18 آبان 1399
تصمیمات غیر کارشناسی ستاد پت و مت مقابله با کرونا استان لرستان

تصمیمات غیر کارشناسی ستاد پت و مت مقابله با کرونا استان لرستان

محمدمهدی تقی زاده با شروع موج سوم بیماری کرونا و افزایش تعداد مبتلایان وفوتی ها در استان لرستان، ستاد مقابله با کرونا در هفته اخیر با ریاست استاندار و رییس علوم پزشکی استان تصمیم بر عدم پذیرش ارباب رجوع و حضور کارکنان در ادارات گرفتند که با اتخاذ این تصمیم عجیب و غریب یاد آور […]