پایگاه خبری اندیشه زاگرس

دارای مجوز از هیئت محترم نظارت بر مطبوعات

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدمهدی تقی‌زاده

زمینه رسانه: اجتماعی و فرهنگی

شماره پروانه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد (هیئت نظارت بر مطبوعات): ۸۷۰۴۵

آدرس: لرستان،خرم آباد شهدای شرقی ساحلی غربی کوچه اسفند فرعی دوم

پایگاه خبری اندیشه زاگرس در سال ۹۸ با هدف تشکیل مجموعه ای از اندیشمندان در سرتاسر کشور و جهت پیگیری مشکلات واطلاع رسانی بدون در نظر گرفتن قومیت و تفکرات سیاسی ،مذهبی فعالیت غیر رسمی خود را با ثبت اولیه  درخواست مجوز پایگاه خبری در وزارت ارشاد ومطبوعات کشور،فعالیت خود را در شبکه های مجازی آغاز نمود .هدف از نامگذاری اندیشه زاگرس فعالیت محدود در منطقه زاگرس نبوده است بلکه هدف از نام گذاری زاگرس به دلیل بزرگی  و امتداد رشته کوه زاگرس در پهنای کشور عزیزمان ایران است و اندیشه زاگرس  برگرفته از تمدنی دیرینه که اولین سکونت گاه بشریت با قدمت ۶۳هزارسال به استناد اکتشافات صورت گرفته  درغار کلدر استان لرستان و فرهنگ غنی که از منطقه زاگرس نشین برگرفته  که از سکونتگاهای اقوام اصیل ایرانی می باشد نشات گرفته است.  و مردم زاگرس در سالیان طولانی مهد ایستادگی و مقاومت در مقابل ظالمین و متجاوزین بوده اند. و اساس نامگذاری پایگاه خبری اندیشه زاگرس استواری و ایجاد اتحاد است . سایت پایگاه خبری اندیشه زاگرس در مهرسال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز نمود تا بتوان با پیگیری مشکلات و اطلاع رسانی مناسب به خصوص مناطق محروم صدای رسایی باشیم از سوی مردم به مسئولین کشور

با تشکر

مدیرمسئول و صاحب امتیاز

محمدمهدی تقی زاده

قائم مقام مدیر مسئول

محمدناصر بهاری

 

*************************

تحریریه پایگاه خبری اندیشه زاگرس

سردبیر:

حانیه مسعودی نیا

مسئول سیاست گذاری:

سهراب فرشاد

خبرنگار و دبیر بخش حقوقی:

پیمان شیرخانی

خبرنگار ودبیر بخش اجتماعی

علی رضا خطیب زاده

خبرنگار و دبیر بخش فرهنگی

آرمان شکوری